nr 16 Przedszkole Miejskie Grymuś w Otwocku
AKTUALNOŚCI
KALENDARIUM
O NAS
RADA RODZICÓW
ZAJĘCIA DODATKOWE
JADŁOSPIS
NASZE ZDJĘCIA
FORMULARZE
OPŁATY
KONTAKT
   

Podkategorie

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
DYŻUR WAKACYJNY
PIKNIK ROODZINNY ;-)
TERMINY PODPISYWANIA UMÓW
WYKAZ WAKATÓW-STANOWISK PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2014/2015
REKRUTACJA 2014/1015 - DOKUMENTY DO POBRANIA
WIELKANOC
1%
UWAGA RODZICE!
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
BAL
ŚWIĘTA
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU
ANDRZEJKI
MAMO, TATO WOLĘ WODĘ!
UWAGA
KONKURS RODZINNY ROZSTRZYGNIĘTY!
KONKURS RODZINNY
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
SPRZĄTANIE ŚWIATA
SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI KTÓRE PO WAKACJACH IDĄ DO SZKOŁY
ZEBRANIE DLA RODZICÓW
WITAMY PO WAKACJACH
JAK POLUBIĆ PRZEDSZKOLE?
DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

Nowości

 
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

 

 

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ  NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

Element procedury

od dnia

do dnia

Uwagi/zapisy ustawowe

Ogłoszenie dyrektorów przedszkoli o rozpoczęciu rekrutacji, opublikowanie harmonogramu, regulaminu, wniosku i wzoru oświadcz

 

 

27.06.2014

 

Wnioski i oświadczenia lub wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z załącznikami do pobrania we wszystkich przedszkolach  

Postępowanie rekrutacji uzupełniającej

Wydawanie i przyjmowanie wniosków i oświadczeń lub wniosków o  przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami

 

1.07.2014 r.

w godzinach 8.00-16.00

 

2.07.2014 r.

w godzinach 8.00-16.00

Wydawanie/przyjmowane wniosków i oświadczeń lub wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z załącznikami

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

3.07.2014 r.

godz. 11.00

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane do publicznej wiadomości w formie listy

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

kandydatów

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów  wyboru

konkretnego przedszkola

 

3.07.2014 r.

Od godz. 11.00 do 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola należy dokonać pisemnie

 

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

 

4.07.2014 r.

godz. 10.00

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej

wiadomości listy kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych do publicznego przedszkola

 

Postępowanie odwoławcze

Rozpoczęcie procedury odwoławczej

4.07.2014 r.

 

Możliwość składania do Komisji Rekrutacyjnej przez rodziców/prawnych opiekunów  wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola

 

 

4.07.2014 r.

 

 

11.07.2014 r.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów rodzic może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję Rekrutacyjną na wniosek rodzica/opiekuna prawnego

 

14.07.2014 r.

 

18.07.2014 r.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem

Możliwość składania przez rodziców/opiekunów prawnych odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora

przedszkola

 

21.07.2014 r.

 

28.07.2014 r.

Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji

Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań – wydawanie rozstrzygnięć

 

28.07.2014 r.

 

31.07.2014 r.

Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje

odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania

odwołania

 

Umowy z dyrektorami przedszkoli

 

Podpisywanie umów z dyrektorem przedszkola na świadczenia usług

 

 

Do 31.08.2014 r.

Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani podpisać umowę z dyrektorem przedszkola na świadczenie usług.

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacja z miejsca w przedszkolu

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................

                                                                                                                                                                            data

...............................................................

     /imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/

.............................................

/seria i numer dowodu osobistego/

 

 

WNIOSEK

 

Wnioskuję o udział mojego dziecka ...........................................................................................

                                                                       /imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka/

 

....................................................................................................................................................

                                                                       /adres zamieszkania dziecka/

w rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Nr ....... w Otwocku na rok szkolny 2014/2015

 

 

 

...................................................................

                                                                                              /podpis rodzica/opiekuna prawnego/

 

 

................................................

                                                                                                                                                                            /data/

 

...........................................................

    /imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/

 

...........................................................

        seria i numer dowodu tożsamości

 

OŚWIADCZENIE

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej / zgodnie z art.233 § 1 Kodeksu karnego/, że dane zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 16 oraz w załącznikach, na rok szkolny 2014/2015 złożonych w terminie od 13.03.2014 r. do 03.04.2014 r. nie uległy zmianie.

.................................................................

                                                                                                                             /podpis rodzica/prawnego opiekuna/

 

Od dnia 27 czerwca 2014r. trwa rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Nr 16 „Grymuś” w Otwocku. Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z:

·          Regulaminem rekrutacji

·         Terminarzem postępowania rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2014/2015r.

Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola w pierwszym postępowaniu wypełniają

·         wniosek udziału w rekrutacji uzupełniającej

lub

·         dostarczają komplet  dokumentów

Rodzice, którzy nie brali udziału w pierwszym postępowaniu składają komplet dokumentów wraz załącznikami  zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

 

 
 
 
 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.