nr 16 Przedszkole Miejskie Grymuś w Otwocku
AKTUALNOŚCI
KALENDARIUM
O NAS
RADA RODZICÓW
ZAJĘCIA DODATKOWE
JADŁOSPIS
NASZE ZDJĘCIA
FORMULARZE
OPŁATY
KONTAKT
   

Podkategorie

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2014/2015
REKRUTACJA 2014/1015 - DOKUMENTY DO POBRANIA
1%
UWAGA RODZICE!
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
BAL
ŚWIĘTA
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU
ANDRZEJKI
MAMO, TATO WOLĘ WODĘ!
UWAGA
KONKURS RODZINNY ROZSTRZYGNIĘTY!
KONKURS RODZINNY
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
SPRZĄTANIE ŚWIATA
SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI KTÓRE PO WAKACJACH IDĄ DO SZKOŁY
ZEBRANIE DLA RODZICÓW
WITAMY PO WAKACJACH
JAK POLUBIĆ PRZEDSZKOLE?
DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

Nowości

 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2014/2015

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

05.03.2014 - 12.03.2014 - składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego)

13.03.2014 - 03.04.2014 - przyjmowanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami (wydawanie/przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami)

22.04.2014 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (wyniki postępowania rekrutacyjnego podane do publicznej wiadomości w formie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów)

do 28.04.2014 - obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola (potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola należy dokonać pisemnie)

07.05.2014 - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do publicznego przedszkola)

od 07.05.2014 - rozpoczęcie procedury odwoławczej

- możliwość składania do Komisji Rekrutacyjnej przez rodziców wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola (w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów rodzic może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia)

- sporządzenie uzasadnienia przez Komisję Rekrutacyjną na wniosek rodzica (uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem)

- możliwość składania przez rodziców odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola (rodzic dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia)

- rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań - wydawanie rozstrzygnięć (dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania)

do 27.06.2014 - podpisywanie umów z dyrektorami przedszkoli na świadczenie usług (rodzice są zobowiązani podpisać umowę z dyrektorem przedszkola na świadczenie usług; niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu)

01.072014 - 31.08.2014 - dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające (jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające)

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie oświaty miejskiej (www.oswiata-otwock.pl) lub na stronie urzędu miasta (www.otwock.pl)

 
 
 
 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.