mrowki
pszczoly
wieloryby
zaby
koty
zyrafy

Przedszkole Miejskie Nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku

Przedszkole Miejskie Nr 16
ul. Karczewska 27A
05-400 Otwock

tel: 22 779 54 11

Zapytanie ofertowe

Dotyczące zamówienia na wykonanie remontu

w Przedszkolu Nr 16 w Otwocku

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Nr 16 w Otwocku, ul. Karczewska 27, 05-400 Otwock. Tel: 22 7795411

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w Przedszkolu Nr 16 w Otwocku przy ulicy Karczewskiej 27.

            Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1 Usunięcie podestów zewnętrznych od strony wejścia do budynku.

2.Wykonanie izolacji cokołu i schodów zewnętrznych prowadzących do wyjść ewakuacyjnych.

3. Wykonanie opaski z kostki.

4. Wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych.

5. Termoizolacja budynku.

6. Remont łazienki i szatni dla personelu.

 

Kalkulacja wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: robocizny, materiałów, elementów wyposażenia, a także usunięcia odpadów powstalych z prac remontowych.

Elementy wyposażenia (urządzenia sanitarne, glazura, terakota) będą wymagały uzgodnienia z zamawiającym.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie będą prowadzone prace, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszceń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

 

III. TERMIN I MIEJCSE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 października 2019r. Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkole Nr 16, ul. Karczewska 27, 05-400 Otwock. Tel: 22 7795411

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP;

- całkowitą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być złożona w Przedszkolu Nr 16 w Otwocku, ul Karczewska 27, w terminie do 25 lipca 2019r do godz.1000.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny ofertowej – 100%

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dominika Kudlicka tel: 22 779 54 11

 

                                                                                    

UWAGA RODZICE !

 

Zmiany w Programie Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwock

 

więcej informacji w linku poniżej:

 

 

https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_06/BIPF58AA295FFF2D4Z/uchwala_101_001.pdf

 

                                                                                       

              

Zajęcia adaptacyjne!

Serdecznie zapraszamy nasze nowe przedszkolaki na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się:

17.06.2019r. - 19.06.2019r. w godzinach 11.00-12.00 (zajęcia w poszczególnych salach)

24.06.2019r. - 28.06.2019r. w godzinach 14.00 - 17.00 (zabawy w ogrodzie przedszkolnym).

Dnia 14.06.2019r. zapraszamy Rodziców nowoprzyjętych dzieci na zebranie, które odbędzie się o godzinie 17.00 w sali gupy "Mrówki"

                                                                                       

28 maja 2019 r. zawyją syreny!

Urząd Miasta Otwocka informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. w godzinach od 08:00 do 18:00 podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-19zostanie przeprowadzony trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie Miasta Otwocka.W ramach ćwiczeń mogą zostać kilkukrotnie uruchomione syreny alarmowe.

Prosimy o wyrozumiałość.

 

W załączeniu Zarządzenie nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.05.2019 r.

                                                                                 

Znalezione obrazy dla zapytania dzień mamy i taty

Serdecznie zapraszamy naszych Kochanych Rodziców na uroczystości z okazji Ich Święta, które odbędą się:

w grupue Żab: 29.05.2019r. o godzinie 13.30,

w grupie Wielorybów: 30.05.2019r. o godzinie 13.30,

w grupie Mrówki: 05.06.2019r. o godzinie 13.30,

w grupie Pszczół: 06.06.2019r. o godzinie 13.30,

w grupie Żyraf: 12.06.2019r. o godzinie 13.30 (w połączeniu z uroczystym zakończeniem przedszkola)

w grupie Kotów: 19.06.2019r. o godzinie 13.30 (w połączeniu z uroczystym zakończeniem przedszkola).

                                                                                       

JARMARK

w

GRYMUSIU !

 

Dnia 7 czerwca (piątek)

w godzinach 17.00-20.00

zapraszmy na

 Piknik Rodzinny do naszego przedszkola.

 

W programie mnóstwo atrakcji:

Konkurs plastyczny "Kolorowe jarmarki"

Przysmaki jarmarcznej kuchni

"Targowisko rozmaitości" - wyprzedaż garażowa - szczegóły u intendentki p. Maryli Wielgosz

Rysowanie węglem

"Bazarowe cudeńka" - ceramika z masy solnej

"Stragan szczęścia"

Konkursy rodzinne

* I wiele innych...

 

DOBRA ZABAWA GWARANTOWANA!

Serdecznie Zapraszamy!

                                                                                     

 

UWAGA WAŻNE !!!

Drodzy Rodzice, w związku ze zbliżającym się Piknikiem Rodzinnym chcemy zorganizować loterię fantową.

Bardzo prosimy o przynoszenie nowych i używanych (w dobrym stanie) fantów dla dzieci, np. zabawki, maskotki, gry, książki itp.

Fanty prosimy przynosić do swoich grup do dnia 31 maja.

 

Za pomoc bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY! smiley

                                                                                     

 

Znalezione obrazy dla zapytania rekrutacja do przedszkoli 2019

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w wyniku rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2019/2020, której wyniki zostały opublikowane zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 18.03.2019 roku - oddziały przedszkolne tzw. klasy „0” zostały utworzone przy następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku;

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku*;

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Otwocku;

Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku;

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku;

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku.

*oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku dla dzieci w wieku 3-6 lat.

 

Dzieciom biorącym udział w naborze, dla których zabrakło miejsc w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych organ prowadzący wskaże miejsca w placówkach w możliwie najszybszym terminie, gdy tylko powstaną do tego organizacyjno – techniczne możliwości, o czym Państwo zostaniecie poinformowani pisemnie.

 

                                                                                                

Uwaga Rodzice!!!

18.03.2019r. o godzinie 10.00 zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia do 22.03. pisemnej deklaracji potwierdzającej wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Brak deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

25.03.2019r. zostaną podane listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Więcej informacji tutaj ->

                                                                                                       

 

Uwaga zebranie!!!

Serdecznie zapraszamy Rodziców z grup: Pszczoły, Wieloryby, Żaby, Koty i Żyrafy na zebranie, które odbędzie się 12.02.2019r. (wtorek) o godzinie 16.30 w salach poszczególnych grup. Na zebraniu bedzie podsumowanie pracy z pierwszego semestru i zaplanowanie drugiego semestru.

                                                                                                      

BAL  KARNAWAŁOWY

Serdecznie zapraszamy wszystkie "Grymusiaki"

na Wielki Bal, który odbedzie się dnia 23.01.2019r. (środa).

Obowiązują: balowe suknie, bajkowe kreacje,

rycerskie zbroje i dobre nastroje!

Konkurs, taniec i zabawa na tym balu to podstawa!

A gdy skończy się przyjęcie, każdy zrobi sobie zdjęcie!

Podobny obraz

                                                                                          

Podobny obraz

Serdecznie zapraszamy

nasze Kochane Babcie i naszych Kochanych Dziadków

na uroczystości z okazji Waszego święta, które odbędą się:

w grupie "Mrówek" 11.01.2019r. o godzinie 13.30,

w grupie "Pszczół" 24.01.2019r. o godzinie 13.30,

w grupie "Wielorybów" 21.01.2019r. o godzinie 13.30,

w grupie "Żab" 30.01.2019r. o godzinie 13.30,

w grupie "Kotów" 14.01.2019r. o godzinie 13.30,

w grupie "Żyraf" 10.01.2019r. o godzinie 13.30.

                                                                                              

 

                                                                                                       

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji

"Szlachetna Paczka" Serdecznie Dziękujemy!

                                                                                                              Podobny obraz

Jak wiecie, wszyscy w przedszkolach na całym śwcie,

czekają w grudniu na gościa, co jedzie saniami

i przynosi worki z prezentami!

Już 6 grudnia pojawi się w naszym przedszkolu długo wyczekiwany

Mikołaj Kochany!!!

Chcieliśmy powitać go serdecznie,

szykujcie więc dla nas stroje świąteczne.

Pięknie wyprasowane,

świątecznym akcentem udekorowane.

Czy to czapeczka czerwona, czy spineczka złota,

przygotować się na imprezę to duża robota.

Zapraszamy Grymusiaki na imprezę Mikołajkową

6 grudnia 2018r. 

                                                                                                              

Znalezione obrazy dla zapytania 100 lecie niepodległości

 

Dnia 21.11.2018r. w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości odbędzie się pogadanka z zajęciami aktywizującymi pt. "Polska - moja mała ojczyzna"

                                                                                                                 

 

UWAGA !

Dnia 23.11.2018r. (piątek) w naszym Przedszkolu będziemy świętować Dzień Pluszowego Misia. W związku z tym prosimy, aby każde dziecko przyniosło tego dnia z domu swojego ulubionego misia. Zabawę z naszymi przytulankami zaczynamy o godzinie 10.00.

Dziękujemy! smiley

                                                                                                           

Bezpieczeństwo danych RODO

Podstawowe informacje.

Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje

dotyczące Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce.

Administratorem danych osobowych jest:

Przedszkole Miejskie nr16 w Otwocku  Reprezentowane przez Dyrektora Panią Urszulę Musielak

Obecnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce od dnia 25.05.2018 jest:

pan Aleksander Jaszczołt,

Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:

numer telefonu: 505899819.

Informujemy, że:

1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Przedszkola adekwatnie do zakresu obowiązków.

2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Przedszkola i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).

5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie Przedszkola.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.

                                                                                                                     

 

UWAGA RODZICE !

Zwracamy się z ogromną prośbą o codzienne sprawdzanie higieny głowy dziecka.

Zgodnie z ustaleniami z pierwszego zebrania we wrześniu, za higienę dziecka odpowiadają rodzice.

Na prośbę Dyrekcji Przedszkola, za zgodą rodziców odbył się przegląd czystości głów dzieci przez wykwalifikowaną pielęgniarkę szkolną. Dodatkowo, po pierwszym zebraniu przy każdej sali pojawiły się ulotki z informacjami o postępowaniu w przypadku pojawienia się wszawicy u dziecka.

Wyeliminowanie wszawicy u dziecka w przedszkolu jest możliwe tylko w przypadku codziennej kontroli i podjęciu działań profilaktycznych całej rodziny.

 

Dyrektor Przedszkola

Dominika Kudlicka

                                                                                                           

 

Drodzy Rodzice dzieci 6-letnich,

 

Od 1 stycznia 2017 r.  wszystkie 6 latki (zerówka) nie płacą za pobyt w przedszkolu - czyli za godziny ponad podstawę programową.

 

Opłata za żywienie jest jedyną obowiązkową opłatą.

 

Wynika to z przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz.U.poz.1985).

                                                                                                            

 

 

           Przypominamy, że w przedszkolu obowiązuje elektroniczny system ewidencji ,,Punktualny Przedszkolak”.

       Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest rejestrować wejścia i wyjścia dziecka za pomocą kart zbliżeniowych. Poniżej zamieszczony został regulamin, z którym prosimy o dokładne zapoznanie. 

 

Regulamin systemu ,,Punktualny Przedszkolak"

                                                                                                                            

 

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.